Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Việt Nam Học (Chuyên Ngành: Văn Hóa Du Lịch) - 7310630A

06/05/2020
Ngành Việt Nam học thiết kế theo hướng Văn hóa du lịch đào tạo chuyên sâu về văn hóa và du lịch Việt Nam; đáp ứng tốt yêu cầu của các công việc liên quan đến văn hóa và du lịch. Chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học: kiến thức về tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, văn học Việt Nam ...
 • Lịch học học kỳ 1 năm học 2020-2021 (K5)
 • Danh sách sinh viên các lớp Đại học K5
 • Thông báo về việc biên chế các lớp Đại học K5
 • Thông báo - Điều chỉnh thời gian xét tuyển Đại học theo phương thức học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020
 • THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC _ KỸ NĂNG MỀM
 • FORM TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN K2,3,4 & K44,45)
 • Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2019
 • Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên (Cập nhật theo năm học)
 • Công Đoàn Trường ĐH Khánh Hòa thăm hỏi đồng bào Thôn Suối Sâu
 • Khoa Du lịch thực hiện chiến dịch “Xuân tình nguyện – Bếp ăn yêu thương” năm 2021
 • Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo An ninh trật tự trường học năm 2020
 • Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học – Khuyến tài năm 2020
Đối tác