Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Văn Học (văn học – báo chí, truyền thông) - 7229030

06/05/2020
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan như báo chí, xuất bản, truyền thông; theo dõi và quản lí các hoạt động văn hóa; văn học nghệ thuật; báo chí, truyền thông (Khi cần, người học có thể học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để làm công tác giảng dạy văn học ở các cấp
 • Lịch học học kỳ 1 năm học 2020-2021 (K5)
 • Danh sách sinh viên các lớp Đại học K5
 • Thông báo về việc biên chế các lớp Đại học K5
 • Thông báo - Điều chỉnh thời gian xét tuyển Đại học theo phương thức học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020
 • THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC _ KỸ NĂNG MỀM
 • FORM TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN K2,3,4 & K44,45)
 • Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2019
 • Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên (Cập nhật theo năm học)
 • Công Đoàn Trường ĐH Khánh Hòa thăm hỏi đồng bào Thôn Suối Sâu
 • Khoa Du lịch thực hiện chiến dịch “Xuân tình nguyện – Bếp ăn yêu thương” năm 2021
 • Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo An ninh trật tự trường học năm 2020
 • Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học – Khuyến tài năm 2020
Đối tác