Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  06/09/2018 07:19        

Danh sách sinh viên nhập học K3, K44 Tuyển sinh 2018

BẬC ĐẠI HỌC

 1. Ngôn ngữ Anh
 2. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 3. Sư phạm Ngữ văn
 4. Sư phạm Toán
 5. Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
 6. Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

BẬC CAO ĐẲNG

 1. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
 2. Công nghệ thông tin
 3. Đồ họa
 4. Giáo dục tiểu học
 5. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 6. Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng)
 7. Quản trị văn phòng
 8. Sư phạm Mỹ thuật
 9. Sư phạm tiếng Anh
 10. Sư phạm Toán
 11. Thanh nhạc
 12. Tiếng Anh
 13. Tiếng Trung
 14. Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

 


BẬC ĐẠI HỌC

 1. Ngôn ngữ Anh
 2. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 3. Sư phạm Ngữ văn
 4. Sư phạm Toán
 5. Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
 6. Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

BẬC CAO ĐẲNG

 1. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
 2. Công nghệ thông tin
 3. Đồ họa
 4. Giáo dục tiểu học
 5. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 6. Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng)
 7. Quản trị văn phòng
 8. Sư phạm Mỹ thuật
 9. Sư phạm tiếng Anh
 10. Sư phạm Toán
 11. Thanh nhạc
 12. Tiếng Anh
 13. Tiếng Trung
 14. Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)