Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  06/08/2019 10:00        

Hướng dẫn thanh toán học phí

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

 

 A. Hướng dẫn các bước thanh toán học phí:

   Bước 1: Sinh viên đăng nhập trang web https://e-bills.vn
   Bước 2: Nhập thông tin mã sinh viên vào trường Mã Khách Hàng hoặc nhập Mã Hóa đơn nếu có.

   Để chọn khoản thanh toán trên cổng E-bills, Sinh viên chọn:

    - Đơn vị cung cấp dịch vụ: Đại Học Khánh Hòa
    - Mã khách hàng : nhập mã sinh viên :

 

   Chọn hóa đơn cần thanh toán và nhấp biểu tượng VNPAY.
   Lưu ý:
   Hệ thống cho phép tra cứu theo mã sinh viên hoặc mã hóa đơn, Sinh Viên có thể nhập 1 trong 2 hoặc điền cả hai.
   Bước 3: Nhập thông tin thanh toán:
    Sinh viên nhập các thông tin thanh toán bao gồm:
    - Số thẻ
    - Họ và tên Sinh Viên in trên thẻ
    - Ngày phát hành in trên thẻ:

   Bước 4: Xác nhận thông tin thanh toán:
    Sinh viên xác nhận thông tin thanh toán, nhập mã xác nhận do hệ thống cung cấp và chọn chấp nhận:

   Bước 5: Sinh viên xác nhận thanh toán bằng cách nhập mã OTP được gửi về điện thoại của sinh viên. Sau đó click thanh toán.

    Lưu ý:

   - Khớp đúng mã giao dịch thể hiện trên website và tin nhắn OTP để nhập đúng mã OTP.
   - OTP được gửi về số điện thoại sinh viên đã đăng kí khi phát hành thẻ. Trường hợp đổi số ĐT, sinh viên trực tiếp đến phòng GD Vietinbank gần nhất để đăng ký lại.
   - OTP là mật khẩu sử dụng 1 lần, trường hợp sinh viên sử dụng nút back trên trình duyệt web hoặc thực hiện GD thanh toán khác, mã OTP đã nhận sẽ không hợp lệ, Vietinbank sẽ gửi tin nhắn với 1 mã OTP mới.
   - Tuyệt đối không tiết lộ OTP cho người khác.
   Bước 6: Sau khi thanh toán, Sinh Viên có thể kiểm tra lại khoản mục đã thanh toán bằng cách click chọn “Danh sách Hóa Đơn” trong mục thanh toán học phí tại trang web của nhà trường. Các món thanh toán có biểu tượng tick OK là đã thanh toán thành công.
Trường hợp thanh toán không thành công và để thực hiện thanh toán lại, sinh viên chọn biểu tượng VNPAY tại cột Dịch vụ thanh toán.

   Đối với phụ huynh học sinh, có thể truy cập trực tiếp tại :
https://e-bills.vn/pay/ukh và điền thông tin học sinh, chọn hóa đơn cần thanh toán và thực hiện từ bước 6B. (sinh viên vẫn phải tạo hóa đơn cho đến bước 5).

Hình ảnh/Bài viết: P.Kế hoạch Tài chính