Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Sinh Học Ứng Dụng (Nông Nghiệp Công Nghệ Cao) - 7420203

06/05/2020
Chương trình Sinh học ứng dụng (chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao) đào tạo những cử nhân sinh học ứng dụng có khả năng tự khởi nghiệp và tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp toàn cầu. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực hình thành ý tưởng
  • Kế hoạch triển khai rà soát và phát triển chương trình đào tạo
  • Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo và phục vụ người học
  • Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 (Dành cho K4, K45)
  • Kế hoạch và thể lệ cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2020"
  • Các văn bản phòng Công tác sinh viên
  • Kỳ học Giáo dục Quốc phòng – An ninh, kỉ niệm khó phai thời sinh viên.
  • Hội nghị đối thoại sinh viên với lãnh đạo trường năm học 2019 - 2020
  • Để ngành Sư phạm có sức hút
  • Khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường Trường Đại học Khánh Hòa 2020
Đối tác