Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Sinh Học Ứng Dụng (Chuyên Ngành: Dược Liệu) - 7420203A

06/05/2020
Chương trình Sinh học ứng dụng (chuyên ngành Dược liệu) đào tạo những cử nhân sinh học ứng dụng có khả năng tự khởi nghiệp và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu, sản phẩm dược liệu. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế mô hình, triển khai, vận hành, kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất cây dược liệu phù hợp với các điều kiện sinh thái khác nhau
 • Thông báo Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2020 (xét tuyển bổ sung đợt 2 – nhận hồ sơ đến 17h ngày 06/11/2020)
 • Lịch học học kỳ 1 năm học 2020-2021 (K5)
 • Danh sách sinh viên các lớp Đại học K5
 • Thông báo về việc biên chế các lớp Đại học K5
 • SINH VIÊN K5 TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC ; 2020 - 2021
 • Các văn bản phòng Công tác sinh viên
 • THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC _ KỸ NĂNG MỀM
 • FORM TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN K2,3,4 & K44,45)
 • Đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà”
 • Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến”
 • Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Hội Giảng tổ Mỹ thuật, khoa Nghệ thuật
Đối tác