Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

 • Lịch học học kỳ 1 năm học 2020-2021 (K5)
 • Danh sách sinh viên các lớp Đại học K5
 • Thông báo về việc biên chế các lớp Đại học K5
 • Thông báo - Điều chỉnh thời gian xét tuyển Đại học theo phương thức học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020
 • Các văn bản phòng Công tác sinh viên
 • FORM TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN K2,3,4 & K44,45)
 • Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2019
 • Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên (Cập nhật theo năm học)
 • Chuyên đề: “Khởi nghiệp tạo giá trị – Sinh viên cần cái gì?”
 • Đoàn khoa Du lịch tổ chức hội trại khoa Du lịch lần II năm 2020
 • Tập huấn nghiệp vụ Trưởng, Phó đoàn thực tập sư phạm năm học 2020 – 2021
 • Văn nghệ “Tự hào sinh viên Đại học Khánh Hòa”
Đối tác