Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/02/2022 15:57        

Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên Ngành: Quản Lý Bán Lẻ) - 7340101A

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Chuyên ngành: quản lý bán lẻ)

Mã ngành: 7340101A

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ; tạo sự tự tin để thành công trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu.

Sinh viên được đào tạo kỹ năng thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh như kỹ năng khởi sự kinh doanh, giải quyết vấn đề, khám phá tri thức, giao tiếp… để làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia,…

Đặc biệt, sinh viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu làm việc trong các lĩnh vực yêu cầu kiến thức nâng cao về nghiên cứu, quản lý thị trường hoặc chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự tạo việc làm cho mình và người khác.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Nhà trường đã liên kết với các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng cùng nhau đào tạo kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật quản trị.

● Đội ngủ giảng viên với kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm quản trị bán lẻ thực tế; phối hợp với các nhà quản trị trong ngành Quản lý Bán lẻ trực tiếp tham gia giảng dạy sẽ rèn luyện, nâng cao năng lực nghề nghiệp, khởi sự kinh doanh trong thực tiễn cho sinh viên.

● Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, chia sẻ kỹ năng mềm và kỹ thuật quản trị hiện đại trong môi trường kinh doanh bán lẻ, tạo động lực yêu nghề, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên.

● Thường xuyên tổ chức các hoạt động đối ngoại, văn hóa, thể thao, thiện nguyện, ký hợp tác với doanh nghiệp, thực tế, ... tạo cho sinh viên môi trường học tập và sinh hoạt năng động, thân thiện kết nối đầy tính nhân văn.
 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Kiến thức cơ sở ngành quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ)

- Kiến thức chuyên ngành, nền tảng rộng ngành Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) như quản trị hàng hóa, quản trị bán hàng, quản trị tài chính, quản trị chuỗi cung ứng, kinh doanh theo chuỗi, kinh doanh thương mại quốc tế…

- Bên cạnh đó chương trình đào tạo còn cung cấp kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành Bán lẻ và khối kiến thức liên ngành.

- Chương trình học thực hành, thực tế tại doanh nghiệp đảm bảo năng lực thực hành nghề nghiệp, vững chắc lượng kiến thức và kĩ năng chuyên nghiệp để sinh viên làm quen nhanh chóng với công việc, phát huy tốt nhất khả năng bản thân.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm các vị trí công việc:

- Nhân viên: bán hàng, thu ngân, kinh doanh, thu mua;

- Giám sát bán hàng, Giám sát ngành hàng, Tổ trưởng, Trưởng ngành hàng;

- Trưởng cửa hàng bán lẻ;

- Phụ trách các bộ phận quản lý trong doanh nghiệp bán lẻ; Quản lý thu mua quản lý marketing;

- Cơ hội phát triển: Giám đốc bán hàng vùng, khu vực; Giám đốc siêu thị; Quản lý Trung tâm Thương mại; Tự thành lập doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp.

Tổ Hợp môn xét tuyển

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) và Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Nguyễn Hữu Thái Thịnh. ĐT: 0985 644 105.

 

 
Tổng quan