Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/02/2022 15:59        

Sinh Học Ứng Dụng (Chuyên Ngành: Dược Liệu) - 7420203A

 

Sinh học ứng dụng

(Chuyên ngành: Dược liệu)

Mã ngành: 7420203A

Ngành Sinh học ứng dụng đào tạo theo chuyên ngành Dược liệu giúp sinh viên có được các kiến thức về động thực vật làm thuốc, các phương pháp nghiên cứu thành phần hóa sinh và hoạt tính sinh học của dược liệu; quy trình trồng, chăm sóc, chế biến, bảo tồn và bảo quản dược liệu có giá trị cao; những kiến thức cơ bản về kinh tế dược, marketing dược liệu. Chương trình còn chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược liệu để tư vấn sử dụng sản phẩm thiên nhiên an toàn, hiệu quả từ dược liệu; để sản xuất, quản lý và cung ứng dược liệu trên thị trường. Ngoài ra, sinh viên có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn; có tư duy, tầm nhìn và năng lực sáng tạo; có khả năng hội nhập tố

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Người học được học tập, thực hành trên thiết bị máy móc hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động hiện nay.

● Việc đào tạo cử nhân sinh học ứng dụng và phát triển đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao về sinh học ứng dụng trong lĩnh vực. Dược liệu rất phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt là vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - nơi rất đa dạng về nguồn dược liệu tự nhiên.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Hiểu và vận dụng các kiến thức của nhóm ngành khoa học sự sống để tiếp thu các kiến thức theo hướng chuyên sâu về sinh học ứng dụng trong dược liệu.

- Hiểu và áp dụng các kiến thức của ngành Sinh học kết hợp với thực tế và quy luật sinh thái để thiết kế, triển khai, vận hành mô hình và kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất dược liệu.

- Áp dụng các kiến thức thực tế và thực tập trong lĩnh vực sinh học ứng dụng dược liệu để có thể tự khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu, sản phẩm dược liệu.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có thể:

- Tự khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu về nguyên liệu, sản phẩm dược liệu.

- Làm việc tại các nhà máy, công ty, cơ sở sản xuất và kinh doanh liên quan đến lĩnh vực sinh học ứng dụng trong dược liệu, công nghệ sinh học dược liệu, sản xuất thuốc,…

- Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực về sinh học và dược liệu; các viện, trung tâm nghiên cứu liên quan đến sinh học và dược liệu.
 

Tổ Hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) và Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Ths. Lê Nguyễn Hồng Hạnh. E-mail: lenguyenhonghanh@ukh.edu.vn. ĐT: 0931 647 416.

- TS. Phan Quốc Thông. E-mail: phanquocthong@ukh.edu.vn. ĐT: 0936 159 088.

 
Tổng quan