Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/02/2022 16:03        

Sư Phạm Ngữ Văn (Chuyên Ngành: Sư phạm Ngữ Văn) - 7140217

 

SƯ PHẠM NGỮ VĂN

(Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn)

Mã ngành: 7140217

Chương trình Sư phạm Ngữ văn giúp hiện thực hóa đam mê và mơ ước của các em HS có thiên hướng về năng lực ngôn ngữ, yêu thích khám phá vẻ đẹp của văn chương, ước mơ trở thành giáo viên dạy học Ngữ văn hoặc người làm công tác nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, biên tập viên tại các nhà xuất bản.

 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Chương trình đào tạo ưu tiên phát triển các năng lực tổ chức hoạt động giáo dục môn Ngữ văn; tổ chức và quản lý lớp học; thiết kế và thực hiện kế hoạch giáo dục; chú trọng kĩ năng xây dựng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn học và các lĩnh vực chuyên môn gần; kĩ năng thiết kế bài giảng theo tiếp cận năng lực, bài giảng E-learning nhằm tự tin thích ứng với mọi điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục, đáp ứng tốt các hoạt động giảng dạy theo yêu cầu; xây dựng, quản lý và khai thác hồ sơ giáo dục học sinh.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Trang bị cho người học các kiến thức về triết học, chính trị, pháp luật đại cương, văn hóa, tâm lí, giáo dục học... Ngoài ra, sinh viên ngành Ngữ văn còn được trang bị kiến thức và kĩ năng cơ bản về tin học, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ (để phục vụ cho đọc và nghiên cứu tài liệu từ tiếng nước ngoài), kiến thức Hán Nôm (để nghiên cứu toàn diện văn học Việt Nam qua các thời kì).

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Nội dung được bao quát từ văn học trong nước và nước ngoài qua các thời kì (từ văn học dân gian đến cổ trung đại, hiện đại và đương đại), theo các đơn vị tác giả và tác phẩm; kiến thức ngôn ngữ bao quát từ các vấn đề cơ sở đến các nội dung chuyên ngành như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách học, ngữ dụng học, đặc biệt chú trọng rèn luyện cho sinh viên năng lực sử dụng Tiếng Việt và cảm thụ văn chương… Chương trình cũng chú trọng tính chất tổng hợp và đa diện của năng lực bao gồm cả kiến thức, kĩ năng và thái độ, chú trọng mối quan hệ gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa học và hành, giữa dạy chữ và dạy người…. hướng tới phát triển năng lực người học.

Triển vọng nghề nghiệp

Các công việc mà sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn có thể đảm nhiệm sau khi ra trường:

- Làm công tác giảng dạy ở các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, trung cấp và cao đẳng;

- Có thể làm cán bộ quản lý giáo dục, phụ trách chuyên môn tại các cơ sở giáo dục và đào tạo;

- Có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm, các cơ quan đoàn thể xã hội có nhu cầu sử dụng (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hóa, văn học, ngôn ngữ .v.v.).

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (thuộc chuyên ngành hoặc ngành gần), kĩ năng sống tại các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục học lên sau đại học (cao học và nghiên cứu sinh).

Tổ Hợp môn xét tuyển

- Văn, Sử, Địa (D14); Văn, Sử, Tiếng Anh (C00); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- ThS. Lê Thị Phương Chi. ĐT: 0976 418 719.

 

 
Tổng quan