Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/02/2022 16:05        

Sư Phạm Toán Học (Chuyên Ngành: Sư Phạm Toán Học) - 7140209

 

Sư phạm Toán học

(Chuyên ngành: Sư phạm Toán học)

Mã ngành: 7140209

Chương trình Sư phạm Toán học đào tạo về Toán cơ bản, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng và các tư duy thuật toán; phương pháp dạy học Toán và phương pháp nghiên cứu khoa học. Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Toán học, kỹ năng sư phạm để sinh viên sau tốt nghiệp có năng lực giảng dạy, triển khai và phát triển chương trình môn Toán ở bậc phổ thông theo xu thế phát triển của giáo dục. Ngoài ra, chương trình đào tạo cũng chuẩn bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công tác giáo dục tại trường phổ thông và các cơ sở giáo dục,học tập nâng cao trình độ hoặc nghiên cứu sau đại học một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực Toán học.

 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Đây là ngành học đào tạo giáo viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện nhiệm vụ dạy học môn Toán và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trước hết là tại các trường trung học phổ thông.

● Chương trình đào tạo chú trọng học đi đôi với hành. Phương pháp đào tạo nói chung và dạy học nói riêng luôn hướng đến việc tổ chức cho sinh viên học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo, đảm bảo cho sinh viên được rèn luyện theo các nhóm năng lực - năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm, năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm của người giáo viên, đảm bảo tạo mọi điều kiện cho sinh viên nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, tập dượt nghiên cứu khoa học kể cả nghiên cứu thực tiễn giáo dục. Sinh viên được rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên tại khoa Sư phạm và tại trường phổ thông, được thực tập giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, đoàn đội, tìm hiểu thực tiễn giáo dục tại các trường trung học phổ thông.

● Chương trình đào tạo cũng luôn chú trọng phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần cho người học. Sinh viên được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các sân chơi, các hội thi như Olympic Toán học sinh viên toàn quốc, Olympic Tiếng Anh không chuyên, Olympic Tin học và các hội thi khác do trường, khoa tổ chức; tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thảo và hội nghị toán học cũng như tham gia các buổi tọa đàm của những giảng viên hoặc nhà nghiên cứu Toán học. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện để trở thành người công dân có trách nhiệm thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và hoạt động vì lợi ích cộng đồng.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, tâm lý học, giáo dục học, phương pháp nghiên cứu khoa học, khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Sinh viên được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản ngành Sư phạm Toán học, kiến thức cơ sở ngành Sư phạm Toán học và kiến thức chuyên ngành Sư phạm Toán học như đại số và lý thuyết số, giải tích, hình học, lý luận và phương pháp dạy học Toán học, toán ứng dụng và ứng dụng của toán học. Hơn nữa, sinh viên còn được hướng dẫn sử dụng thành thạo một số phần mềm toán học thông dụng để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu toán học; tích luỹ được một hệ thống kiến thức và kĩ năng cần thiết về nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

Triển vọng nghề nghiệp

- Giảng dạy chương trình Toán học ở trường THCS, THPT, các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề; làm công tác chuyên môn ở các cơ sở quản lý giáo dục;

- Có khả năng đảm nhận nhiệm vụ của người công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, như Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục;

- Có khả năng tiếp tục nghiên cứu, học tập để đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy ở các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

Tổ Hợp môn xét tuyển

- Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Phạm Thị Trúc Diễm. ĐT: 0765151175

Facebook: @khoasuphamdhkh

 
Tổng quan