Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/02/2022 16:08        

Sư Phạm Vật Lý (Sư phạm Khoa học tự nhiên) - 7140211A

 

SƯ PHẠM VẬT LÝ

(Sư phạm Khoa học tự nhiên)

Mã ngành: 7140211A

Mục tiêu chính của chương trình là sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên ở trường Trung học cơ sở, có năng lực thiết kế và vận hành chương trình giáo dục nhà trường, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình được thiết kế cập nhật các kiến thức mới và kiến thức tích hợp; tăng thời lượng đào tạo các kỹ năng sư phạm của giáo viên Khoa học tự nhiên; gắn kết giữa đào tạo kiến thức với các kỹ năng nghề. Đặc biệt, chương trình còn tăng cường năng lực ngoại ngữ chuyên ngành, công nghệ thông tin, kiếm tra đánh giá theo yêu cầu của chương trình mới.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Chương trình đào tạo hiện đại, đáp ứng với yêu cầu đổi mới dạy học của đất nước.

● Giảng dạy theo học chế tín chỉ với hệ thống các học phần tự chọn đa dạng, giúp người học dễ dàng lựa chọn theo năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp.

● Người học thường xuyên được đi thực tập, thực tế, giao lưu với chuyên gia và tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.

● Có cơ hội tham gia các kì thi Olympic toàn quốc, các khóa học bồi dưỡng chuyên môn trong nước và nước ngoài.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, tâm lý học, giáo dục học, phương pháp nghiên cứu khoa học, khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

* Các học phần gồm 3 mảng chính:

- Một là kiến thức chuyên ngành Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) từ cơ bản đến nâng cao để người học có thể tự tin giảng dạy được chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng như xây dựng nền tảng cho việc tiếp tục học lên các bậc học cao hơn sau này.

- Hai là kiến thức về phương pháp dạy học, cập nhật các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực, hiện đại theo yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông mới, giúp sinh viên sau khi ra trường có đủ năng lực về phương pháp để tổ chức hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, chương trình đào tạo có các học phần như hoạt động trải nghiệm, STEM và kiểm tra đánh giá năng lực theo yêu cầu của giáo dục hiện nay.

- Ba là kiến thức nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghề và năng lực nghề cần thiết thông qua các hoạt động thực hành nghề nghiệp, thực hành nghiệp vụ, thực tế phổ thông, thực tập sư phạm... Đặc biệt, các học phần thực hành, thực tế chiếm hơn 50% thời lượng của chương trình.

Triển vọng nghề nghiệp

• Giảng dạy môn Khoa học tự nhiên tại các trường Trung học cơ sở, làm công tác giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

• Làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu.

• Làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất và kinh doanh liên quan đến chuyên môn được đào tạo.

• Tham gia tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động giáo dục STEM.

Tổ hợp xét tuyển

- Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) và Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07).

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Lê Thị Quỳnh Hương. ĐT: 0983 572 526

Facebook: @khoasuphamdhkh

 
Tổng quan