Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/02/2022 16:10        

Văn Học (văn học – báo chí, truyền thông) - 7229030

 

VĂN HỌC

(văn học – báo chí, truyền thông)

Mã ngành: 7229030

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan như báo chí, xuất bản, truyền thông; theo dõi và quản lí các hoạt động văn hóa; văn học nghệ thuật; báo chí, truyền thông (Khi cần, người học có thể học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để làm công tác giảng dạy văn học ở các cấp học THCS, THPT, cao đẳng, đại học). Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức đại cương cũng như kiến thức về văn học và ngôn ngữ học, báo chí và truyền thông. Bên cạnh đó, chương trình nhằm đào tạo và phát triển các kỹ năng: Kỹ năng nghiên cứu, phê bình các vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, ngôn ngữ học; Kĩ năng cảm thụ và dạy học Văn học; Kĩ năng viết báo, biên tập báo chí, xuất bản; Kĩ năng tổ chức các sự kiện truyền thông; Kĩ năng xây dựng, tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu văn học, báo chí, truyền thông.

 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Ngành cử nhân Văn học ở Trường Đại học Khánh Hòa đào tạo theo hướng ứng dụng: Ứng dụng Văn học vào lĩnh vực báo chí, truyền thông. Chương trình tiếp cận theo hướng đa mục tiêu. Sinh viên ra trường có thể lựa chọn làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy; Làm phóng viên, bình luận viên, biên tập viên hoặc làm cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, các cơ quan văn hóa – tư tưởng, …

● Nhà Trường, Khoa có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu văn học, các cơ quan báo chí, truyền thông ở địa phương và khu vực.

● Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học uy tín; Các nhà báo chuyên nghiệp thuộc báo đài địa phương, trong khu vực và quốc gia.

● Đội ngũ giảng viên của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn hùng hậu, nhiệt huyết với nghề, luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập, thực hành nghề; định hướng nghề nghiệp, tạo động lực nghề nghiệp tương lai cho sinh viên.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Kiến thức cơ bản ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông)

- Kiến thức cơ sở ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông)

- Kiến thức chuyên ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông); Sinh viên được thực hành các kĩ năng viết tin, viết báo; Kĩ năng nhiếp ảnh, kĩ năng tác nghiệp báo chí – truyền thông, kĩ năng tổ chức các sự kiện báo chí – truyền thông …

- Bên cạnh đó chương trình đào tạo còn cung cấp khối kiến thức liên ngành. Đặc biệt chú trọng đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành Báo chí – truyền thông cho sinh viên

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) có thể hướng đến 3 vị trí việc làm cơ bản là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy; Phóng viên, biên tập viên và cán bộ chức năng trong các cơ quan, cụ thể:

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về Văn học, Báo chí, Truyền thông.

- Phóng viên, bình luận viên, biên tập viên cho các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng; Nhân viên văn phòng, nhân viên PR, chuyên viên tại các cơ quan thông tin, truyền thông cấp tỉnh, thành phố, huyện, xã…

- Cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản hoặc thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi những kiến thức cơ bản, hệ thống về truyền thông và kỹ năng, nghiệp vụ báo chí như các cơ quan văn hoá – tư tưởng, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, ngoại giao,...

- Tốt nghiệp chương trình đào tạo Văn học theo hướng Văn học – Báo chí, Truyền thông, người học có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên: Văn học, Ngôn ngữ, Báo chí, Truyền thông, …

Tổ Hợp môn xét tuyển

- Văn, Sử, Địa (C00); Văn, Sử, Giáo dục công dân (C19); Văn, Địa, Giáo dục công dân (C20); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Chu Thị Lộc An (ĐT: 098 5522 707).

- Cô Phan Thúy Hằng (ĐT: 0983 215 014).

 

 
Tổng quan