Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/02/2022 16:16        

Việt Nam Học (Chuyên Ngành: Văn Hóa Du Lịch) - 7310630A

 

VIỆT NAM HỌC

(Chuyên ngành: văn hóa du lịch)

Mã ngành: 7310630A

Ngành Việt Nam học thiết kế theo hướng Văn hóa du lịch đào tạo chuyên sâu về văn hóa và du lịch Việt Nam; đáp ứng tốt yêu cầu của các công việc liên quan đến văn hóa và du lịch. Chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học: kiến thức về tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, văn học Việt Nam, Địa lí và Địa lí du lịch Việt Nam, lịch sử Việt Nam và các kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm và phát triển các năng lực giao tiếp (năng lực thuyết trình trước công chúng, năng sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp ...); Năng lực hợp tác, phối hợp làm việc nhóm; Năng lực tổ chức, quản lí các hoạt động văn hoá dân tộc: lễ hội, du lịch lễ hội,…; Năng lực tổ chức và quản lý các chương trình du lịch, các sự kiện du lịch...

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Ngành cử nhân Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) ở Trường Đại học Khánh Hòa đào tạo theo hướng ứng dụng: Ứng dụng Việt Nam học vào lĩnh vực văn hóa và hướng dẫn viên du lịch. Chương trình đào tạo tiếp cận theo hướng đa mục tiêu. Sinh viên ra trường có thể lựa chọn làm cán bộ văn hóa hoặc làm hướng dẫn viên du lịch.

● Nhà trường có đầy đủ giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo cả các modul kiến thức văn hóa lẫn kiến thức du lịch.

● Nhà trường có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan văn hóa, các doanh nghiệp du lịch ở địa phương và khu vực.

● Khoa Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của cán bộ lãnh đạo cơ quan văn hóa, các doanh nghiệp du lịch ở địa phương và khu vực.

● Đội ngũ giảng viên của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn hùng hậu, nhiệt huyết với nghề, luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập, thực hành nghề; định hướng nghề nghiệp, tạo động lực nghề nghiệp tương lai cho sinh viên.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Kiến thức cơ bản ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)

- Kiến thức cơ sở ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)

- Kiến thức chuyên ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch); Sinh viên được thực hành các kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa; Kĩ năng hướng dẫn du lịch, thiết kế và điều hành tour du lịch, marketing du lịch,...

- Bên cạnh đó chương trình đào tạo còn cung cấp khối kiến thức liên ngành. Đặc biệt chú trọng đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) cho sinh viên.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Việt Nam học có thể hướng đến 2 vị trí việc làm cơ bản là cán bộ văn hóa và hướng dẫn viên du lịch. Sinh viên tốt nghiệp chương trình này có thể làm việc ở các vị trí việc làm sau đây:

- Cán bộ trong các trung tâm nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học;
- Chuyên viên trong các cơ quan, tổ chức hoạt động về văn hóa và du lịch;
- Hướng dẫn viên, điều hành viên du lịch trong và ngoài nước;
- Nhân viên trong các trung tâm văn hóa, doanh nghiệp, đại lý lữ hành và các điểm tham quan văn hóa, du lịch.

Tốt nghiệp chương trình đào tạo Việt Nam học theo hướng Văn hóa Du lịch, người học có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành: Việt Nam học, Văn hóa du lịch, Đông phương học.

Tổ Hợp môn xét tuyển

- Văn, Sử, Địa (C00); Văn, Sử, Giáo dục công dân (C19); Văn, Địa, Giáo dục công dân (C20); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Chu Thị Lộc An (ĐT: 098 5522 707).

- Phan Thúy Hằng (ĐT: 0983 215 014).

 

 
Tổng quan