Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  22/02/2022 16:22        

Sư phạm Tiếng Anh - 7140231

 

sư phạm tiếng Anh

(Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140231

*  Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh:

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, được đào tạo đạo đức tác phong của người giáo viên.

- Có đủ kiến thức và năng lực chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy môn Tiếng Anh ở cả ba bậc học phổ thông: Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT), đáp ứng nội dung, yêu cầu phát triển của chương trình giáo dục phổ thông mới; công tác chuyên môn ở các cơ sở quản lý giáo dục (TH, THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề); công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu; công tác tại các cơ quan quản lý, các trung tâm ngoại ngữ và cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài.

- Có năng lực tự chủ, chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá.

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.

 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Sinh viên được tư vấn định hướng nghề ngay từ năm thứ nhất thông qua hội nghị tư vấn nghề hàng năm do Khoa Ngoại ngữ tổ chức, với khách mời là quản lý của các doanh nghiệp, ban ngành chính yếu tại địa phương.

● Nhà trường liên kết với các đơn vị hành chính sự nghiệp, đài phát thanh truyền hình, báo chí, các cơ sở giáo dục đào tạo phối hợp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn qua các đợt thực tập tại cơ sở.

● Sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh thường xuyên được mời tham gia vào các hoạt động ngoại giao, văn hoá hàng năm của tỉnh Khánh Hòa.

● Khoa Ngoại ngữ thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ giao lưu ngôn ngữ và văn hoá, hội thi nghiệp vụ, hội nghị sinh viên nhằm chia sẻ ý tưởng, quan điểm, trải nghiệm trong cuộc sống và công việc.

● Mô hình lớp nhỏ giúp gia tăng cơ hội thực hành tiếng; Tập thể giảng viên được đào tạo chuẩn kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, tận tình, cởi mở, giàu kinh nghiệm luôn giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên trong học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm, tạo động lực yêu nghề, có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Trang bị cho người học các kiến thức về Triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương. Người học nắm vững và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; các kiến thức về khoa học giáo dục, các xu hướng giáo dục, công tác giáo dục và dạy học trong nhà trường phổ thông, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm, làm nền tảng cho công tác giảng dạy và giáo dục người học.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Trang bị các kiến thức về kỹ năng ngôn ngữ; ngôn ngữ học đối chiếu; kiến thức về lý luận và phương pháp, kỹ thuật và phương tiện dạy học hiện đại trong dạy học ngoại ngữ trong chương trình TH, THCS và THPT nhằm hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực cho người học trong giảng dạy tiếng Anh.

- Trang bị các kiến thức về lý thuyết ngôn ngữ Anh, văn hóa Anh – Mỹ, văn học Anh – Mỹ, giao thoa văn hóa, dịch thuật đáp ứng yêu cầu trình độ giải quyết công việc giảng dạy; Kiến thức tiếng Anh cơ sở, tiếng Anh ở trình độ B1, B2 (bậc 2, 3 theo khung NLNN) hoặc IELTS 5.0 -6.5; rèn luyện kỹ năng về tranh biện, tư duy phản biện, thuyết trình, viết báo cáo, làm nền tảng cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và phát triển chuyên môn.

- Ngoài ra, người học được rèn luyện các kỹ năng về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động phát triển chương trình và tài liệu giảng dạy, công tác kiểm tra đánh giá; phát triển chuyên môn về ngoại khóa; thực hành, thực tập nghiệp vụ giảng dạy; kiến thức về các vấn đề chuyên biệt như dạy học phân hóa và tích hợp, tiếp thu ngôn ngữ thứ 2; quản lý hoạt động dạy và học tiếng Anh.

Triển vọng nghề nghiệp

* Sinh viên khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm ở các vị trí công việc sau:

- Có thể giảng dạy tiếng Anh tại các trường Tiểu học, các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, tại các trung tâm ngoại ngữ.

- Có thể làm quản lý đào tạo tại các trung tâm, viện ngôn ngữ.

- Làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội như phòng giáo dục, sở giáo dục;

- Có khả năng tiếp tục nghiên cứu, học tập lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ. Giảng dạy ở các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

Tổ Hợp môn xét tuyển

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15).

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Nguyễn Phương Thuý: (ĐT: 0989 591 230).

- Cô Nguyễn Thị Hải Châu: (ĐT: 0985 088 389)

Email khoa: knn@ukh.edu.vn

Facebook: @ngoaingu.khoa.9

 

 
Tổng quan