Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  18/09/2022 13:24        

HỘI HỌA ( Chuyên Ngành: Hội Họa ) Mã ngành: 6210103

 

HỘI HỌA

( Chuyên ngành: Hội họa )

Mã ngành: 6210103

Chương trình đào tạo ngành Hội họa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về hội họa để có khả năng: sáng tác những tác phẩm mỹ thuật thuộc lĩnh vực hội họa, sáng tạo các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội, nghiên cứu và giảng dạy hội họa tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật phù hợp với trình độ được đào tạo.

 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Thời lượng thực hành chiếm hơn hai phần ba tổng thời lượng của chương trình đào tạo.

● Học thông qua các đồ án thiết kế  sát với yêu cầu thực tế nghề nghiệp

● Thời lượng thực tập nghề nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp dài 8 tuần.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ngoài khối kiến thức đại cương theo qui định, chương trình cao đẳng Hội hoạ có khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành như sau:

- Kiến thức cơ bản về; giải phẫu tạo hình, luật xa gần, mỹ thuật học, lịch sử mỹ thuật, lịch sử hình thành, phát triển của Hội hoạ.

- Kiến thức cơ bản của nghệ thuật tạo hình và phương pháp sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật ngành Hội hoạ.

- Kiến thức về mỹ thuật ứng dụng, về các phần mềm đồ họa chuyên ngành.

- Kỹ năng vẽ tay, vẽ kỹ thuật số, kỹ thuật sử dụng các chất liệu hội hoạ phổ biến

- Phương pháp tư duy, phát triển và thể hiện ý tưởng bằng ngôn ngữ hội họa.

- Phương pháp nhận xét, đánh giá các tác phẩm hội họa, đồ họa.

- Kỹ năng sử dụng các phần mềm đồ họa chuyên ngành  để phục vụ cho việc sáng tạo mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng.

- Chương trình đào tạo cũng chuẩn bị cho sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng để có thể tiếp tục học lên bậc học cao hơn.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Hoạ sỹ sáng tác hội họa chuyên nghiệp

- Họa sĩ phụ trách công tác chuyên môn về mỹ thuật phong trào, văn hóa quần chúng và tuyên truyền cổ động tại các đơn vị, cơ quan văn hóa, hành chính sự nghiệp địa phương các cấp

- Hoạ sỹ thiết kế, sáng tạo các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch vụ quảng cáo mỹ thuật.

- Dạy hội hoạ ở các nhà văn hoá thiếu nhi, trung tâm văn hoá…

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:

- Hiện nay, yêu cầu về sáng tác mỹ thuật, thiết kế các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng nói chung trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước…là không thể thiếu và ngày nhu cầu ngày càng nhiêu. Vì vậy, cơ hội tìm được việc làm trong ngành này ngày càng cao bởi nguồn nhân lực về mỹ thuật được đào tạo bài bản hiện ngày càng hiếm và hiện đang ở tình trạng cung không đủ cầu, đặc biệt tại thành phố Nha Trang. Đây chính là cơ hội có việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp ngành Hội họa.

 

 

 
 
 
 
 
 
Tổng quan