Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/09/2022 10:02        

THANH NHẠC ( Mã ngành : 6210225)

 

THANH NHẠC

Mã ngành: 6210225

Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khối kiến thức giáo dục đại cương như: lý luận chính trị, Nhà nước và pháp luật, ngoại ngữ, tin học, cơ sở văn hóa Việt Nam... nhóm kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành như: sử dụng nhạc cụ phổ thông (piano, guita), ký xướng âm, hòa thanh, kỹ thuật thanh nhạc, kỹ năng thực hành biểu diễn, kỹ thuật diễn viên, hát dân ca, hợp xướng, , ký xướng âm...

 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Chú trọng rèn kỹ năng thực hành nghề nghiệp (Tổng giờ thực hành, thực tập chiếm hơn hai phần ba tổng thời lượng của chương trình đào tạo).

● Đưa các nội dung trải nghiệm thực tế nghề nghiệp vào từng môn học thực hành.

● Tăng thời lượng thực cho tập nghề nghiệp tại các đoàn nghệ thuật, trung tâm biểu diễn.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc trình độ cao đẳng nhằm đào tạo người học trở thành:

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Thanh nhạc chuyên nghiệp giúp cho người học hình thành và phát triển các kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp.

- Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành và phát triển kỹ năng biểu diễn đơn ca, song ca, hợp ca... trên sân khấu.

- Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức ở nhiều lĩnh vực trong bộ môn âm nhạc học, qua đó chuẩn bị cho sinh viên một lượng kiến thức đủ để chuẩn bị cho cấp học cao hơn.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Là ca sỹ biểu diễn trong các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa...

- Giảng dạy thanh nhạc tại các trường học và trung tâm âm nhạc.

- Biểu diễn tại các tụ điểm phục vụ du lịch.

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:

- Cơ hội tìm kiếm việc làm trong và sau quá trình học tập khá thuận lợi vì sinh viên được tạo cơ hội để thực hành nghề nghiệp với nhiều giảng viên, nghệ sỹ có kinh nghiệm trong  nghề ngay trong quá trình học tập tại trường.

- Sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế biểu diễn thông qua việc tham gia các chương trinh biểu diễn nghệ thuật đường phố định kỳ hàng tuần và nhiều chương trình văn nghệ phục vụ cho các sự kiện và lễ hội trong thành phố Nha Trang do khoa Nghệ thuật chủ trì.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Tổng quan