Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/09/2022 10:21        

DIỄN VIÊN MÚA ( Mã ngành : 6210213 )

 

DIỄN VIÊN MÚA

Mã ngành: 6210213

Chương trình đào tạo ngành Diễn viên Múa trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khối kiến thức giáo dục đại cương như lý luận chính trị, Nhà nước và pháp luật, ngoại ngữ, văn hóa Việt Nam... bên cạnh đó, chương trình đào tạo hướng đến những kiến thức tổng quát nhất, chuyên sâu nhất về nhóm kiến thức chuyên ngành, hướng sinh viên đến thực hành nghề nghiệp nhiều hơn lý thuyết cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu biểu diễn trên sân khấu và dàn dựng tác phẩm múanhư múa cổ điển châu Âu, múa dân gian Việt Nam, hóa trang, kỹ thuật biểu diễn, phân tích tác phẩm múa, phương pháp huấn luyện múa...

 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Chú trọng rèn kỹ năng thực hành nghề nghiệp (Tổng giờ thực hành, thực tập chiếm hơn hai phần ba tổng thời lượng của chương trình đào tạo).

● Đưa các nội dung trải nghiệm thực tế nghề nghiệp vào từng môn học thực hành.

● Có nhiều thời lượng thực tập nghề nghiệp tại các đoàn nghệ thuật, trung tâm biểu diễn.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc trình độ cao đẳng nhằm đào tạo người học trở thành:

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Diễn viên Múa chuyên đào tạo kỹ năng múa dân gian dân tộc Việt Nam và múa cổ điển châu Âu.

- Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành và phát triển kỹ năng múa trên sân khấu.

- Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức ở nhiều lĩnh vực trong bộ môn âm nhạc học, qua đó chuẩn bị cho sinh viên một lượng kiến thức vừa đủ để chuẩn bị cho cấp học cao hơn.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Làm nghệ sĩ biểu diễn múa chuyên nghiệp: biểu diễn múa cổ điển châu Âu, biểu diễn múa dân gian dân tộc Việt Nam, biểu diễn múa đương đại…;

- Làm diễn viên múa, phụ trách công tác chuyên môn về múa, phong trào văn hóa văn nghệ, chuyên nghiệp, quần chúng và tuyên truyền cổ động tại các các đoàn Nghệ thuật, đơn vị, cơ quan văn hóa, hành chính sự nghiệp và địa phương các cấp;

- Biểu diễn tại các tụ điểm phục vụ du lịch.Có khả năng giảng dạy múa ở các cơ sở nghệ thuật như trung tâm văn hóa, nhà văn hóa…

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:

- Cơ hội tìm kiếm việc làm trong và sau quá trình học tập khá thuận lợi vì sinh viên được tạo cơ hội để thực hành nghề nghiệp với nhiều giảng viên, nghệ sỹ có kinh nghiệm trong  nghề ngay trong quá trình học tập tại trường.

- Sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế biểu diễn thông qua việc tham gia các chương trinh biểu diễn nghệ thuật đường phố định kỳ hàng tuần và nhiều chương trình văn nghệ phục vụ cho các sự kiện và lễ hội trong thành phố Nha Trang do khoa Nghệ thuật chủ trì.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Tổng quan