Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:38        

Tiếng Anh - 6220206

TIẾNG ANH

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 6220206

Ngành chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ngành tiếng Anh. Sinh viên ngành tiếng Anh sau khi kết thúc chương trình học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững tri thức lý luận và thực tiễn của việc sử dụng tiếng Anh như một phương tiện hội nhập nhằm góp phần phục vụ cho sự phát triển của đất nước; có trình độ ngôn ngữ tốt và có ý thức kỷ luật, thái độ lao động đúng đắn, có tinh thần làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh; biết khai thác các tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Sinh viên ngành tiếng Anh có khả năng tiếp tục tự học tập nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn, tiếp tục học cao học nhằm trang bị sâu hơn về kiến thức ngôn ngữ phục vụ cho công việc

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương, hiểu được văn hóa địa phương, văn hóa của đất nước và các giá trị văn hóa của dân tộc; thấy được sự liên hệ giữa môi trường và chất lượng của cuộc sống từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường sống, hiểu được sự giao thoa của các nền văn hóa nhằm có được cung cách ứng xử chuẩn mực trong công việc và trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra sinh viên ngành tiếng Anh còn có kiến thức và kĩ năng cơ bản cần có đối với tin học cơ bản, cách thức nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn…) tương đương trình độ sơ trung cấp…

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức chuyên ngành: Tiếng Anh đạt chuẩn trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu (605- 780 TOEIC), vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ đã được học vào thực tế công việc sau khi ra trường, sử dụng được ngôn ngữ như một công cụ làm việc hiệu quả ở lĩnh vực du lịch và một số lĩnh vực khác. Ngoại ngữ 2 đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
  • Tính theo chuẩn tiếng Anh đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu (605- 780 TOEIC), sinh viên tốt nghiệp cao đẳng có thể giảng dạy tốt tiếng Anh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và các trung tâm ngoại ngữ (nếu được bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
  • Đặc biệt thích hợp cho các vị trí làm việc trong các công ty du lịch, dịch thuật, đài truyền hình. 
Tổng quan