Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:38        

Thanh nhạc - 6210225

Ngành đào tạo:  THANH NHẠC

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Mã ngành, nghề: 6210225

 

Mục tiêu đào tạo

            Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Thanh nhạc chuyên đào tạo để hình thành và phát triển các kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp.

            Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành và phát triển kỹ năng biểu diễn đơn ca, song ca, hợp ca... trên sân khấu.

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức ở nhiều lĩnh vực trong bộ môn âm nhạc học, qua đó chuẩn bị cho sinh viên một lượng kiến thức vừa đủ để chuẩn bị cho cấp học cao hơn.

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khối kiến thức giáo dục đại cương như lý luận chính trị, Nhà nước và pháp luật, ngoại ngữ, văn hóa Việt Nam... bên cạnh đó, chương trình đào tạo hướng đến những kiến thức tổng quát nhất, chuyên sâu nhất về nhóm kiến thức chuyên ngành, hướng sinh viên đến thực hành nghề nghiệp nhiều hơn lý thuyết cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu biểu diễn trên sân khấu như chuyên ngành thanh nhạc, nhạc cụ phổ thông, thực hành biểu diễn, kỹ thuật diễn viên, hát dân ca, hợp xướng, hòa thanh, ký xướng âm...

Cơ hội việc làm và phát triền nghề nghiệp

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Là ca sỹ biểu diễn trong các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa...

- Giảng dạy thanh nhạc tại các trường học và trung tâm âm nhạc.

- Biểu diễn tại các tụ điểm phục vụ du lịch.

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tìm kiếm việc làm trong và sau quá trình học tập khá thuận lợi vì sinh viên được tạo cơ hội để thực hành nghề nghiệp với nhiều giảng viên, nghệ sỹ có kinh nghiệm trong  nghề ngay trong quá trình học tập tại trường.

Sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế biểu diễn thông qua việc tham gia các chương trinh biểu diễn nghệ thuật đường phố định kỳ hàng tuần và nhiều chương trình văn nghệ phục vụ cho các sự kiện và lễ hội trong thành phố Nha Trang do khoa Nghệ thuật chủ trì.  

Theo khảo sát của khoa Nghệ thuật và phòng CTSV về tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc vào năm 2016 là 100%, trong đó có 83,3% sinh viên có khả năng tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Điểm ưu trội của chương trình đào tạo

Chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề thông qua việc:

- Tăng thời lượng giờ thực hành, giảm lý thuyết.

- Tăng thời lượng thực tập nghề nghiệp tại các đoàn nghệ thuật, trung tâm biểu diễn.

(Tổng giờ thực hành, thực tập chiếm hơn hai phần ba tổng thời lượng của chương trình đào tạo).
 
Tổng quan