Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:40        

Giáo dục Tiểu học - 51140202

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 51140202

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đáp ứng được các yêu cầu về giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học có khả năng làm tốt công tác giảng dạy tại các trường tiểu học hoặc công tác chuyên môn tại các cơ quan quản lý giáo dục; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục.

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  Chương trình giúp người học tích lũy được:
 • Các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức chuyên môn sâu rộng, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp bậc tiểu học; Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành giáo dục, có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh - quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.
 • Rèn luyện trình độ Tiếng Anh đạt chứng chỉ bậc 2 (A2); Trình độ Tin học đạt chứng chỉ A (hoặc cao hơn), sử dụng tốt một số phần mềm phục vụ cho dạy học Tiểu học; biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cứu.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác -Lênin 1, 2 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 
 • Tin học cơ bản 
 • Pháp luật đại cương 
 • Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục - Đào tạo 
 • Tiếng Anh 1, 2, 3 
 • Giáo dục thể chất 1, 2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Sinh lý học trẻ em 
 • Tâm lí học dạy học Tiểu học 
 • Giáo dục học Tiểu học 
 • Thực hành nghề nghiệp giáo viên Tiểu học 1, 2 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 
 • Công tác Đội và hoạt động ngoại khóa 
 • Tiếng Việt 1, 2 
 • Văn học 
 • Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1, 2 
 • Cơ sở lý thuyết Tập hợp và Logic 
 • Toán Các tập hợp số 
 • Nhập môn Lý thuyết xác suất và Thống kê 
 • Toán Phương pháp dạy học Toán 1, 2 
 • Tự nhiên - Xã hội 
 • Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 
 • Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức ở tiểu học 
 • Thủ công
 • Kỹ thuật và Phương pháp dạy học Thủ công
 • Kỹ thuật Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học 
 • Thể dục và Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học 
 • Âm nhạc và Phương pháp dạy học Âm nhạc Mỹ thuật và Phương pháp dạy học Mỹ thuật 
 • Lí thuyết hội thoại – Cảm thụ văn học 
 • Hoạt động ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở tiểu học 
 • Thực hành giải toán và bồi dưỡng học sinh giỏi toán 
 • Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Toán ở tiểu học 
Thực tập, khóa luận, đồ án tốt nghiệp: Thực tập nghề nghiệp và khóa luận - đồ án tốt nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp

  Các công việc mà sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học có thể đảm nhiệm sau khi ra trường:
 • Dạy học và làm công tác chủ nhiệm lớp tại các trường tiểu học.
 • Làm công tác chuyên môn tại các cơ quan quản lý giáo dục.
 • Khả năng học tập, nâng cao trình độ: Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.
 • Có đủ khả năng tiếp tục học liên thông đại học ngành Giáo dục Tiểu học
 
Tổng quan