Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:41        

Quản trị văn phòng (Văn thư - lưu trữ) 6340403

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 6340403

Ngành Quản trị Văn phòng được xây dựng dựa trên cơ sở khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo một số trường Đại học uy tín trong cả nước. Khoa đã đào tạo được 7 khóa sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Văn phòng. Kết quả đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và được xã hội chấp nhận. Ngay sau khi ra trường, nhiều sinh viên đã làm việc tại UBND, HĐND các cấp, Các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Các trường tiểu học, THCS, THPT, Các doanh nghiệp…

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
 • Chương trình chú trọng đào tạo kỹ năng quản trị văn phòng số hóa
 • Chú trọng bồi dưỡng những kỹ năng mềm phục vụ cho nhu cầu quản trị văn phòng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN ƒ Khoa học tự nhiên
 • Thống kê trong khoa học xã hội
 • Tin học căn bản
 • Pháp luật đại cương
 • Tiếng Việt thực hành
 • Cơ sở văn hoá Việt Nam
 • Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam
 • Giáo dục học đại cương
 • Khoa học môi trường
 • Xã hội học đại cương
 • Tiếng Anh
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Luật hành chính Việt Nam
 • Kỹ thuật đánh máy vi tính
 • Luật nhà nước Việt Nam
 • Lược sử văn bản và công tác văn thư - lưu trữ Việt Nam
 • Hành chính học đại cương
 • Tiến trình lịch sử Việt Nam
 • Tiến trình Văn học Việt Nam
 • Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
 • Kinh tế học đại cương
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Kiến thức ngành
 • Quản trị hành chính văn phòng
 • Nghiệp vụ công tác văn thư
 • Tổ chức lao động khoa học và trang thiết bị văn phòng
 • Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo
 • Nghiệp vụ kế toán văn phòng
 • Nghiệp vụ thư ký văn phòng
 • Lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật
 • Nghiệp vụ công tác lưu trữ
 • Lưu trữ Tài liệu nghe nhìn – Tài liệu điện tử
 • Công tác văn thư - lưu trữ của các tổ chức Đảng và doanh nghiệp
 • Tiêu chuẩn hoá trong công tác lưu trữ
 • Tâm lý học quản lý
 • Tin học ứng dụng trong QTVP – lưu trữ
 • Quản trị học đại cương
 • Thư viên học đại cương
 • Thông tin học đại cương
 • Các phương pháp chỉnh lý tài liệu khoa học
 • Khoa học giao tiếp
  Nghiệp vụ thường xuyên, thực tập, khóa luận tốt nghiệp
 • Thực tập
 • Khóa luận tốt nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp

 • Phụ trách công tác văn phòng
 • Thư ký cơ quan/tổ chức; Trợ lý lãnh đạo
 • Văn thư cơ quan/tổ chức
 • Lưu trữ cơ quan/tổ chức
 • Chuyên viên tổng hợp
 • Chuyên viên soạn thảo văn bản
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp liên thông đại học.


 
Tổng quan