Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:42        

Tiếng Pháp (Pháp - Anh) 6220208

TIẾNG PHÁP (Pháp - Anh)

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 6220208

Ngành Tiếng Pháp (Pháp – Anh) của Trường Đại học Khánh Hòa là sự kế thừa và phát huy từ Ngành Tiếng Pháp, đào tạo theo hệ Cao đẳng chính quy của trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang – là tiền thân của Trường Đại học Khánh Hòa. Từ khóa đào tạo đầu tiên (K1, năm học 1988 – 1989) đến nay là khóa K40, đã đáp ứng một phần về nhu cầu lao động biết tiếng Pháp cho địa phương, đặc biệt là nguồn lao động làm trong các lĩnh vực du lịch.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Có nhiều điều kiện ưu tiên trong công việc thuộc các lĩnh vực du lịch hoặc tại các công ty, xí nghiệp có sử dụng tiếng Pháp hoặc/và tiếng Anh.
  • Sinh viên có đủ điều kiện tiếp tục học tập nâng cao trình độ phục vụ cho công việc.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

ối kiến thức giáo dục đại cương Nắm vững các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương, văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước trong cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là văn hoá Pháp.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Tiếng Pháp tương đương Trình độ Delf B1 (chuẩn Châu Âu), tiếng Anh tương đương trình độ A2 (chuẩn Châu Âu).

Triển vọng nghề nghiệp

Làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp hoặc tại các cơ sở có sử dụng tiếng Anh. Có thể giảng dạy tốt tiếng Pháp ở các trường tiểu học và các trung tâm ngoại ngữ (nếu được bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm). Đặc biệt thích hợp cho các vị trí làm việc trong các công ty du lịch, các nhà hàng, khách sạn, các văn phòng nước ngoài, các cơ quan văn hóa… có sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.
 
Tổng quan