Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:43        

Sư phạm tiếng Anh - 51140231

SƯ PHẠM TIẾNG ANH (Tiểu học)

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 51140231

Ngành chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ngành Sư Phạm tiếng Anh. Sinh viên ngành Sư Phạm tiếng Anh sau khi kết thúc chương trình học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững tri thức lý luận và thực tiễn của việc sử dụng tiếng Anh như một phương tiện hội nhập nhằm góp phần phục vụ cho sự phát triển của đất nước; có trình độ ngôn ngữ tốt và có ý thức kỷ luật, thái độ lao động đúng đắn, có tinh thần làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh; biết khai thác các tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Sinh viên chuyên ngành Sư Phạm tiếng Anh có khả năng tiếp tục tự học tập nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh để phục vụ cho công tác chuyên môn, tiếp tục học cao học nhằm trang bị sâu hơn về kiến thức ngôn ngữ và phương pháp phục vụ cho việc giảng dạy.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương, hiểu được văn hóa địa phương, văn hóa của đất nước và các giá trị văn hóa của dân tộc; thấy được sự liên hệ giữa môi trường và chất lượng của cuộc sống từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường sống, có kiến thức về các nền văn hóa khác nhau nhằm hiểu được sự khác biệt trong văn hóa giúp cho các bài giảng được sinh động và sát thực hơn. Ngoài ra sinh viên ngành Sư Phạm tiếng Anh còn có kiến thức và kĩ năng cơ bản cần có đối với tin học cơ bản, cách thức nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn…) tương đương trình độ sơ trung cấp…

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Tiếng Anh đạt chuẩn trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu, vận dụng được các kiến thức ngôn ngữ đã được học vào thực tế công việc sau khi ra trường, sử dụng được ngôn ngữ như một công cụ làm việc hiệu quả trong ngành sư phạm và các ngành khác có sử dụng tiếng Anh. Ngoại ngữ 2 đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu châu Âu. Biết vận dụng linh hoạt sáng tạo các phương pháp, hình thức giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học trong các hoạt động chính khóa và ngoại khóa, công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đội, hay các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích, hoạt động xã hội theo kế hoạch đã xây dựng, và theo tình huống xã hội cụ thể, phù hợp đối tượng, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Làm việc tại các trường Tiểu học hay các Trung tâm ngoại ngữ.
  • Tính theo chuẩn tiếng Anh đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng có thể giảng dạy tốt tiếng Anh ở các trường Tiểu học, các trung tâm ngoại ngữ. 
Tổng quan