Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:44        

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống - 6210216

Ngành đào tạo:  BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Mã ngành, nghề: 6210216

 

Mục tiêu đào tạo

            Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống đào tạo về các chuyên ngành: Đàn Tranh, đàn Bầu, Sáo Trúc, đàn Nguyệt, đàn Tam Thập lục, đàn Nhị và một số nhạc cụ tự chọn.

            Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành và phát triển kỹ năng biểu diễn độc tấu và hòa tấu trên sân khấu.

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức ở nhiều lĩnh vực trong bộ môn âm nhạc học, qua đó chuẩn bị cho sinh viên một lượng kiến thức vừa đủ để chuẩn bị cho cấp học cao hơn.

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khối kiến thức giáo dục đại cương như lý luận chính trị, Nhà nước và pháp luật, ngoại ngữ, văn hóa Việt Nam... bên cạnh đó, chương trình đào tạo hướng đến những kiến thức tổng quát nhất, chuyên sâu nhất về nhóm kiến thức chuyên ngành, hướng sinh viên đến thực hành nghề nghiệp nhiều hơn lý thuyết cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu biểu diễn trên sân khấu như nhạc cụ chính, nhạc cụ phụ, thực hành biểu diễn, chỉ huy cơ bản, hòa tấu, hợp xướng, hòa thanh, ký xướng âm...

Cơ hội việc làm và phát triền nghề nghiệp

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Là nhạc công biểu diễn trong các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa...

- Giảng dạy nhạc cụ tại các trường học và trung tâm âm nhạc.

- Biểu diễn tại các tụ điểm phục vụ du lịch.

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tìm kiếm việc làm trong và sau quá trình học tập khá thuận lợi vì sinh viên được tạo cơ hội để thực hành nghề nghiệp với nhiều giảng viên, nghệ sỹ có kinh nghiệm trong  nghề ngay trong quá trình học tập tại trường.

Sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế biểu diễn thông qua việc tham gia các chương trinh biểu diễn nghệ thuật đường phố định kỳ hàng tuần và nhiều chương trình văn nghệ phục vụ cho các sự kiện và lễ hội trong thành phố Nha Trang do khoa Nghệ thuật chủ trì.  

Theo khảo sát của khoa Nghệ thuật và phòng CTSV về tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống vào năm 2016 là 100%, trong đó có 100% sinh viên làm việc trong khu vực nhà nước.

Điểm ưu trội của chương trình đào tạo

Chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề thông qua việc:

- Tăng thời lượng giờ thực hành, giảm lý thuyết. Học thông qua các hoạt động biểu diễn thực tế.

- Tăng thời lượng thực tập nghề nghiệp tại các đoàn nghệ thuật, trung tâm biểu diễn.

(Tổng giờ thực hành, thực tập chiếm hơn hai phần ba tổng thời lượng của chương trình đào tạo).
 
Tổng quan