Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:46        

Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật - Giáo dục công dân) - 51140222

SƯ PHẠM MỸ THUẬT (GIÁO DỤC CÔNG DÂN)

Mã ngành: 51140222

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm mỹ thuật (Mỹ thuật – Giáo dục công dân) bậc cao đẳng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy tại các trường THCS và tiểu học.
Chương trình đào tạo chú trọng kiến thức, kỹ năng sư phạm, tạo hình để sinh viên dạy tốt chương trình Mỹ thuật phổ thông, GDCD và phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Phát triển khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục và sáng tạo tác phẩm, đồng thời có thể học tiếp ở trình độ hơn.
  • Hình thành cho sinh viên kỹ năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về Mỹ thuật.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có được các kỹ năng:

Kỹ năng thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án);
Kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học (Microsoft Office PowerPoint);
Kỹ năng giảng dạy các phân môn trong chương trình Mỹ thuật, GDCD ở các trường THCS và tiểu học;
Kỹ năng tìm hiểu và phân tích tác phẩm (theo chủ đề);
Kỹ năng trang trí khánh tiết cho các lớp học, hội trường…, phục vụ cho các chủ đề hoạt động của nhà trường;
Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục thẩm mỹ, nâng cao năng lực thẩm mỹ, cảm thụ cái đẹp, giáo dục đạo đức cho học sinh;
Kỹ năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về Mỹ thuật;

Triển vọng nghề nghiệp

  • Giáo viên giảng dạy bộ môn Mỹ thuật, GDCD ở trường THCS và tiểu học;
  • Cán bộ làm công tác chuyên môn ở các cơ sở quản lý giáo dục;
  • Làm các công việc liên quan đến dịch vụ Mỹ thuật. 
Tổng quan