Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  20/03/2019 20:48        

Sư phạm Sinh học (Khoa học tự nhiên) 51140213

NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC

(KHOA HỌC TỰ NHIÊN)

 

     - Mã ngành: 51140213
     - Loại hình đào tạo: Chính quy
     - Trình độ đào tạo: Cao đẳng
     - Thời gian đào tạo: 3 năm
     - Tổ hợp xét tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Hóa học, Tiếng Anh; Toán, Hoá học, Sinh học.
     - Hỗ trợ tư vấn: ThS. Lê Nguyễn Hồng Hạnh - ĐT: 0931647416


     1. Mục tiêu đào tạo

     Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Sư phạm Sinh học (Khoa học tự nhiên) sẽ có được năng lực giảng dạy chương trình môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới, trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, người học còn có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và sư phạm: Toán học, Khoa học tự nhiên, Khoa học giáo dục; có kiến thức cốt lõi về ngành sư phạm Khoa học tự nhiên: Hóa học, Vật lí, Sinh học, các phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên.
     2. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
      - Giảng dạy môn Khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lí, Sinh học) ở các trường THCS. Có thể làm nhân viên phòng thiết bị, thí nghiệm Lý Hóa Sinh ở trường THCS.
     - Có khả năng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu, làm việc tại các trung tâm hoạt động trãi nghiệm sáng tạo,…
     - Có thể làm công tác quản lí và chuyên viên ở các trường học, các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục, các cơ sở sản xuất và kinh doanh.
     3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
     Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể theo học liên thông lên Đại học các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên (Sư phạm Hóa học, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Sinh học).
     4. Điểm mạnh chương trình
      Với đội ngũ giảng viên có chất lượng cao và những điều kiện thực hành, thực nghiệm hiện có, người học sẽ được trang bị đầy đủ cả về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực thực hành nghề nghiệp để có thể thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu môn Khoa học tự nhiên và học tập suốt đời sau khi ra trường.

     Chương trình học chú trọng kết hợp giữa việc học ở giảng đường với các khóa học thực tập tại phòng thí nghiệm, cũng như việc thực hành giảng dạy tại các trường phổ thông. 

     5. Một số hoạt động của sinh viên thuộc khoa


Sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm Sinh học trường Đại học Khánh Hòa


 

 

 

Sinh viên ngành Sinh học đi thực tập ngoài thiên nhiên ở Vườn quốc gia Cúc Phương  

 Sinh viên ngành Khoa học tự nhiên tham gia hội thi nghiệp vụ sư phạm

 

Sinh viên ngành Khoa học tự nhiên tham gia hội giảng sinh viên


 
Tổng quan