Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  03/04/2019 08:03        

Việt Nam học (Văn hóa du lịch) - 7310630A

Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)

Bậc đại học - Mã ngành: 7310630A
Loại hình đào tạo: Chính quy.

     1. Giới thiệu tóm tắt về chương trình: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) đào tạo Việt Nam học theo hướng ứng dụng.

     Ở Trường Đại học Khánh Hòa, chương trình Văn hóa Du lịch là hướng ứng dụng ngành Việt Nam học vào việc đào tạo các cử nhân làm việc trong các lĩnh vực/vị trí việc làm liên quan đến văn hóa và hướng dẫn viên du lịch. Đây là cách tiếp cận đa mục tiêu, vì vậy, sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp rộng mở hơn.

      2. Nội dung Chương trình đào tạo:
     - Văn hóa và Du lịch là hai lĩnh vực có liên quan mật thiết với nhau. Dựa vào cơ sở đó, chương trình lựa chọn điểm giao thoa giữa hai lĩnh vực này để thiết kế các học phần/modul kiến thức nền tảng của ngành.
     - Từ kiến thức nền tảng của ngành, chương trình rẽ ra hainhánh, đáp ứng cả hai vị trí việc làm tương ứng:
       + Nhánh Văn hóa:cung cấpnhững kiến thức chuyên sâu về Đất nước và con người Việt Nam bao gồmtiếng Việt, văn hoá Việt Nam, văn học Việt Nam, Địa lí và lịch sử Việt Nam,...
       + Nhánh Du lịch:cung cấpnhững kiến thức chung về du lịch và kiến thức, nghiệp vụchuyên sâuvề hướng dẫn viên du lịch: Địa lí du lịch Việt Nam, giao tiếp du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tuyến điểm du lịch, thiết kế và điều hành tour du lịch, marketing du lịch,...


     3. Cơ hội tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp

     Với hướng ứng dụng vàcách tiếp cận đa mục tiêu,sinh viên tốt nghiệp cử nhân Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)hướng đến 2 vị trí việc làm cơ bản là cán bộ văn hóa và hướng dẫn viên du lịch. Các vị trí việc làm cụ thể:
     - Các trung tâm nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học;
    - Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội về văn hoá, giáo dục như Ủy ban nhân dân, Sở, Phòng, Ban văn hóa; cán bộ văn xã ở xã/phường/thị trấn,...;
     - Các hoạt động hướng dẫn du lịch tại doanh nghiệp lữ hành, đại lý lữ hành, điểm tham quan du lịch.
Tốt nghiệp chương trình đào tạo Việt Nam học theo hướng Văn hóa Du lịch, người học có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành: Việt Nam học, Văn hóa học, Đông phương học…

     4. Điểm ưu trội của Chương trình đào tạo
     - Sinh viên ra trường có thể lựa chọn làm cán bộ văn hóa hoặc làm hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái,…
     - Nhà trường có đầy đủ giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo cả các modul kiến thức văn hóa lẫn kiến thức du lịch.

     5. Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên Việt Nam học – Khoa KHXH & NV

 

Sinh viên Văn hóa Du lịch đi điền dã học phần Hán Nôm ở chùa Linh Phước

 

 

Sinh viên Văn hóa Du lịch đi Thực tế bộ môn ở Đà Lạt

 

 

Sinh viên Văn hóa Du lịch tổ chức hoạt động thiện nguyện ở mái ấm tình thương Nha Trang

 

 

Thực tập hướng dẫn viên du lịch

 

 

TS. Trần Viết Thiện - Trưởng khoa, tập huấn về Văn hóa Du lịch
cho nhân viên Champa Island Nha Trang

     Lưu ý:
       - Thí sinh có nhu cầu tìm hiểu thông tin cụ thể hơn liên hệ cô Bé – cán bộ tư vấn tuyển sinh của Khoa: 0982 828 909; Hoặc thầy Thiện – Trưởng khoa: 0982 053 058.

Ban Tư vấn tuyển sinh Khoa KHXH&NV 

 

 

 

 

 
Tổng quan