Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  28/02/2018 17:22        

Ngôn ngữ Anh - 7220201

NGÔN NGỮ ANH

Mã ngành: 7220201

Ngành đào tạo chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về Ngôn ngữ Anh. Sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Anh sau khi hoàn thành chương trình có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, nắm vững tri thức lý luận và thực tiễn của việc sử dụng Tiếng Anh như một phương tiện hội nhập nhằm góp phần phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Ngành đào tạo chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về Ngôn ngữ Anh. Sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Anh sau khi hoàn thành chương trình có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, nắm vững tri thức lý luận và thực tiễn của việc sử dụng Tiếng Anh như một phương tiện hội nhập nhằm góp phần phục vụ cho sự phát triển của đất nước.có trình độ ngôn ngữ tốt và có ý thức kỷ luật, thái độ lao động đúng đắn, có tinh thần làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh; biết khai thác các tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chọn định hướng Du lịch có thể tích lũy thêm các học phần cần thiết của ngành Quản trị Dịch vụ - Du lịch và Lữ hành để có thể tốt nghiệp với hai bằng đại học: Cử nhân Ngôn ngữ Anh và Cử nhân Quản trị Dịch vụ -Du lịch và Lữ hành.
  • Sinh viên có năng lực tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực nghiên cứu khoa học và học lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ. Am hiểu về ngôn ngữ và văn hóa bản địa

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương, nắm vững các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ nói chung, tiếng Việt và tiếng Anh nói riêng để có thể so sánh đối chiếu các ngôn ngữ trên. Ngoài ra sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh còn có kiến thức và kĩ năng cơ bản cần có đối với tin học cơ bản, cách thức nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn…) tương đương trình độ trung cấp…

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức thực hành tiếng cơ bản chuyên ngành tiếng Anh tương đương trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu. Bên cạnh đó, sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh được đào tạo định hướng nghề các chuyên ngành hẹp như: Biên – Phiên Dịch, Du lịch – lữ hành, Nhà hàng – Khách sạn, Thư kí – văn phòng, Quản trị nhân lực.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Trợ lý ngôn ngữ, thư kí văn phòng, biên phiên dịch cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh.
  • Các công việc chuyên ngành du lịch : phục vụ khách sạn nhà hàng, hướng dẫn viên, điều hành tour… Các công việc chuyên ngành quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp có vốn nước ngoài… 


 
Tổng quan