Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  17/06/2017 00:00        

Sư Phạm Toán học - 7140209

SƯ PHẠM TOÁN HỌC

Mã ngành: 7140209

Ngành Sư phạm Toán học là nơi không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến thức toán học hiện đại, mà còn trang bị cho sinh viên phương pháp giảng dạy và một số kỹ năng tính toán cơ bản. Sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm Toán học có thể tham gia công tác giảng dạy Toán học tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở cũng như một số trường trung cấp, cao đẳng.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Sinh viên được tuyển chọn tham gia kỳ thi Olympic Toán học dành cho sinh viên hàng năm do Hội toán học Việt Nam tổ chức.
  • Sinh viên được tham gia đầy đủ các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp như kiến tập, thực tập, thực tế tại các trường phổ thông và một số đại học, viện có đào tạo và nghiên cứu Toán học trong nước.
  • Sinh viên sau tốt nghiệp có đủ kiện tham gia các khóa đào tạo ở trình độ cao hơn như Thạc sĩ Toán học ở các chuyên ngành như: Toán giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Xác suất thống kê, Toán ứng dụng, Đảm bảo Toán của các trường đại học trên toàn quốc.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Trong những năm đầu tiên, chương trình học sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng nhất của Toán học. Cụ thể, học phần Tập hợp và logic sẽ hướng dẫn cách thức sử dụng một trong những ngôn ngữ của Toán học hiện đại đó là lý thuyết tập hợp; Học phần Giải tích sẽ đưa người học đến với cái nôi của các phép tính vi tích phân mà Gottfried Wilhelm Leibniz và Isaac Newton độc lập phát hiện; Mối liên hệ giữa ma trận và ánh xạ tuyến tính, giữa hệ phương trình tuyến tính và không gian vector hữu hạn chiều sẽ được đề cập ở học phần Đại số tuyến tính. Và nhiều những vấn đề cơ bản, thú vị khác. Đồng thời, người học cũng sẽ nắm vững các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Người học sẽ tiếp tục được tiếp cận với những kiến thức của Toán học hiện đại thông qua các học phần như không gian metric và không gian topo; Đại số đại cương, Lý thuyết module, Phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng … Đồng thời, những kiến thức giúp sinh viên có thể học tập cách thức truyền đạt, phương pháp dạy học, các kỹ thuật lên lớp, phương pháp kiểm tra, đánh giá ở những phạm vi, mức độ khác nhau. Đó là những học phần như phương pháp dạy học Toán học đại cương, phương pháp dạy học ở những học phần cụ thể như Giải tích, Đại số hay hình học. Cũng trong giai đoạn này, ngoài lý thuyết các bạn sinh viên còn được tham gia kiến tập, thực tập nhằm cọ sát với thực tế. Tất cả những điều đó, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng được một người giáo viên đủ trình độ, năng lực và yêu nghề.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Giáo viên tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở.
  • Giáo viên tại một số trường cao đẳng, trung cấp và một số cơ sở giáo dục khác.
  • Tiếp tục học tập lên trình độ cao học tại các trường đại học trên toàn quốc.

 

 
Tổng quan