Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  17/06/2017 00:00        

Sư phạm Vật lý - 7140211

SƯ PHẠM VẬT LÝ

Mã ngành: 7140211

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý bậc Đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Vật lý. Mục tiêu chính của chương trình là sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Vật lý ở trường Phổ thông, có năng lực thiết kế và vận hành chương giáo dục nhà trường phù hợp với yêu cầu đổi mới của đất nước. Chương trình được thiết kế cập nhật các kiến thức mới và kiến thức liên ngành; tăng thời lượng đào tạo các kỹ năng sư phạm của giáo viên Vật lý; gắn kết giữa đào tạo kiến thức với các kỹ năng nghề. Đặc biệt, chương trình còn tăng cường năng lực ngoại ngữ chuyên ngành, công nghệ thông tin..
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Chương trình đào tạo hiện đại, đáp ứng với nhu cầu thực tiễn.
  • Giảng dạy theo quy chế tín chỉ với hệ thống các học phần tự chọn giúp người học dễ dàng lựa chọn theo năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp.
  • Người học thường xuyên được đi thực tập, thực tế và tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững các nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương. Bên cạnh đó, sinh viên ngành Sư phạm Vật lý còn được bồi dưỡng tiếng Anh, tin học và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Các học phần gồm 2 mảng chính: một là kiến thức chuyên ngành Vật lý từ cơ bản đến nâng cao để có thể giảng dạy được chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng như xây dựng nền tảng cho việc tiếp tục học lên các bậc học cao hơn sau này; hai là phương pháp dạy học giúp sinh viên sau khi ra trường có cách truyền đạt kiến thức dễ hiểu, tự tin và bắt kịp với những phương pháp mới hiện nay trong nước cũng như trên thế giới. Đặc biệt, các học phần thực hành, thực tế chiếm hơn 50% thời lượng của chương trình.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Giảng dạy Vật lý ở các trường Trung học, Trung cấp, các trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước.
  • Làm việc tại các viện nghiên cứu về Vật lý và các lĩnh vực liên quan.
  • Làm việc tại các cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực: điện tử, cơ – điện, sản xuất, kinh doanh thiết bị khoa học – kỹ thuật.
 
Tổng quan