Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  24/02/2017 09:29        

Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) - 7310630

VIỆT NAM HỌC (Hướng dẫn du lịch)

Mã ngành: 7310630

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Việt Nam Học (Hướng dẫn viên du lịch) được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của người học trong bối cảnh hội nhập và nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Người học sẽ có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, hiểu biết về pháp luật và các luật về hoạt động kinh doanh; đáp ứng tốt yêu cầu của các công việc liên quan đến đất nước, con người Việt Nam. Người học làm việc hiệu quả, từng bước phát triển thành nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong xã hội.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  Sinh viên chọn ngành Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) sẽ được trang bị:
 • Những kiến thức chuyên môn tổng hợp về lịch sử văn hóa - xã hội , nghiệp vụ du lịch, thực hành chuyên môn trong suốt quá trình học tại các doanh nghiệp có uy tín và thực tế các tuyến điểm du lịch trong cả nước.
 • Đặc biệt, chương trình còn tăng cường đào tạo tiếng Anh chuyên sâu và các ngôn ngữ thông dụng khác trong lĩnh vực du lịch nhằm mang đến cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong thời hội nhập và hợp tác quốc tế

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 •  Lý luận chính trị
 •  Ngoại ngữ 
 • Pháp luật đại cương
 • Tin học đại cương
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Khoa học môi trường
 • Kỹ thuật soạn thảo văn bản
 • Dẫn luận ngôn ngữ học
 • Thống kê
 • Tâm lý khách hàng
 • Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Khu vực học và nhập môn Việt Nam học
 • Tổng quan du lịch
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa
 • Mỹ thuật học đại cương
 • Kỹ năng giao tiếp du lịch
 • Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
 • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 • Địa lý Việt Nam
 • Địa lý du lịch Việt Nam
 • Lịch sử Việt Nam
 • Marketing du lịch
 • Tuyến điểm du lịch
 • Thiết kế và điều hành tour
 • Xã hội học đại cương
 • Phong cách tiếng Việt
 • Di sản kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam
 • Văn hóa ẩm thực Việt Nam
 • Khảo cổ học
 • Tiếng Anh chuyên ngành du lịch
  Thực tế và thực tập nghề nghiệp
 • Các chương trình Tour trong và ngoài Tỉnh
 • Sinh viên có thể thực tập tại các doanh nghiệp du lịch trong hoặc ngoài Tỉnh
  Tốt nghiệp với khóa luận hoặc các môn học thay thế gồm:
 • Đặc điểm các vùng văn hóa Việt Nam
 • Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và bảo tàng Việt Nam
 • Quản trị kinh doanh lữ hành

Triển vọng nghề nghiệp

  Du lịch là một trong những ngành công nghiệp thế mạnh của Việt Nam. Theo thỏa thuận ASEAN về tự do luân chuyển nguồn nhân lực giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á, nghề hướng dẫn viên du lịch có rất nhiều điều kiện để phát triển và mở ra cơ hội việc làm tại các quốc gia trong khu vực.
  Các công việc điển hình:
 • Hướng dẫn viên du lịch trong các công ty du lịch hoặc đơn vị lữ hành.
 • Quản lý bộ phận hoặc quản lý công ty du lịch.
 • Cán bộ nghiên cứu hoặc cán bộ quản lý của các ban Quản lý di tích.
 • Làm việc ở các Viện hoặc Trung tâm nghiên cứu; các Sở Du lịch; đồng thời biết tổ chức các hoạt động văn hóa, hoạt động kinh doanh phục vụ cho du lịch.
 • Ngoài ra. người học còn có rất nhiều cơ hội để tự khẳng định bản thân, phát triển khả năng kinh doanh độc lập.
 
Tổng quan