Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học TN&CN ❯ Chi tiết
       
  30/03/2020 11:15        

Đội ngũ Giảng viên

Chúng tôi tự hào khi sở hữu một đội ngũ các giảng viên trẻ năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết. Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ có 16 cán bộ giảng viên, cùng nhiều giảng viên thỉnh giảng có kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn từ các trường đại học trong nước và các viện nghiên cứu; một đội ngũ cố vấn dày dạn kinh nghiệm và tâm huyết.

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Stt

Họ và tên

Chuyên ngành

Chức vụ

Ghi chú

1.

TS. Lê Công Hoan

Hóa phân tích

Trưởng khoa

leconghoan@ukh.edu.vn

2.

TS. Nguyễn Hoàng Sa

Hóa hữu cơ

Trưởng BM Hóa Sinh

nguyenhoangsa@ukh.edu.vn

3.

TS. Bùi Văn Nguyên

Hóa hữu cơ

Giảng viên, Phó trưởng P. Đào tạo

buivannguyen@ukh.edu.vn

4.

ThS. Ngô Thị Uyên Tuyền

Hóa hữu cơ

Giảng viên

ngothiuyentuyen@ukh.edu.vn

5.

ThS. Lý Ngọc Tài

Khoa học vật liệu

Giảng viên

lyngoctai@ukh.edu.vn

6.

TS. Phan Đức Ngại

Sinh học

Giảng viên, GĐ TT Nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp.

phanducngai@ukh.edu.vn

7.

TS. Phan Quốc Thông

Y Sinh

Giảng viên, Trưởng phòng Quản lý khoa học

phanquocthong@ukh.edu.vn

8.

ThS. Bùi Thanh Long

Sinh học

Giảng viên, Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế, BDCLGD

buithanhlong@ukh.edu.vn

9.

ThS. Lê Nguyễn Hồng Hạnh

Sinh học

Giảng viên

lenguyenhonghanh@ukh.edu.vn

10.

ThS. Huỳnh Thị Hồng Trang

Sinh học

Giảng viên

huynhthihongtrang@ukh.edu.vn

11.

ThS. Nguyễn Phạm Thế Vinh

CNTT

Giảng viên

nguyenphamthevinh@ukh.edu.vn

12.

ThS. Phạm Minh Tuyến

CNTT

Giảng viên

phamminhtuyen@ukh.edu.vn

13.

ThS. Nguyễn Văn Giang

Toán

Giảng viên

nguyenvangiang@ukh.edu.vn

14.

ThS. Lê Đỗ Thùy Vi

Hóa học

CV Phòng thí nghiệm

ledothuyvi@ukh.edu.vn

15.

ThS. Chu Thị Hoài Thu

Hóa học

CV Phòng thí nghiệm

chuthihoaithu@ukh.edu.vn

16.

CN. Võ Đặng Mai Trang

Anh văn

Giáo vụ Khoa

vodangmaitrang@ukh.edu.vn

 

1

1

Các Thầy/Cô khoa KHTN & CN

 
Khoa Khoa học TN&CN