Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học TN&CN ❯ Chi tiết
       
  29/12/2019 09:29        

Chuyên đề xác định cấu trúc của sulfated polysaccharide từ rong nâu Hormophysa articulata ở Vịnh Nha Trang

Chuyên đề này trình bày kết quả nghiên cứu chiết tách sulfated polysaccharide từ rong nâu Hormophysa articulata thu thập ở Vịnh Nha Trang. Kết quả cho thấy hàm lượng fucoidan là 2,03% trên trọng lượng rong khô. Bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion cho thấy fucoidan thô được tách thành 3 phân đoạn (F1, F2 và F3) trên cột sắc ký DEAE-cellulose. Đặc điểm cấu trúc của fucoidan được khảo sát bằng phương pháp phổ ESI-MS và phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR. Phân đoạn F3 có chứa hàm lượng sulfate cao nhất là 36,3% và thành phần gồm Fuc và Gal với tỉ lệ (L-Fuc:D-Gal = 1:0,3) liên kết với nhau qua liên kết glycoside (1→3) hoặc (1→4), nhóm sulfate gắn vào gốc Fuc chủ yếu vị trí C2 hoặc C4, gốc Gal chủ yếu vị trí C2. Kết quả cho thấy sulfated polysaccharide tách chiết được từ phân đoạn F3 có cấu trúc dạng galactofucan sulfate. 

Người viết

TS. Bùi Văn Nguyên - Tổ Hóa Sinh - Khoa KHTN & CN

Xem chi tiết ...

 
Khoa Khoa học TN&CN