Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học TN&CN ❯ Chi tiết
       
  29/12/2019 14:32        

Khảo sát hàm lượng và phân tích thành phần hóa học của fucoidan từ rong nâu Sargassum oligocystum khi chiết trong các dung môi khác nhau

Trong chuyên đề này tác giả đã đi sâu nghiên cứu về hàm lượng fucoidan thô và thành phần hóa học cơ bản của các fucoidan này gồm hàm lượng sunfate, uronic axit và tổng carbohydrate khi chiết trong các dung môi khác nhau: dung môi nước, axit clohidric 0,01N và canxiclorua 2%.

Người viết

ThS. Lê Đỗ Thùy Vi - Tổ Hóa Sinh - Khoa KHTN & CN

Xem chi tiết ...

 
Khoa Khoa học TN&CN