Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học TN&CN ❯ Chi tiết
       
  13/07/2020 22:55        

Nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ Cấp trường

Sáng ngày 27/6/2020, Phòng Khoa học và Công nghệ trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường do các giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ thực hiện.

- Đề tài 1: “Nghiên cứu bán tổng hợp một số hợp chất có cấu trúc lai giữa thuốc chống HIV với terpenoid” do Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Sa làm chủ nghiệm đề tài.

- Đề tài 2 :“Nghiên cứu thành phần polysaccharide từ một số loài rong nâu ở Khánh Hòa” do Tiễn sĩ Bùi Văn Nguyên làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 05 thành viên

- TS. Phạm Đức Thịnh: Phó viện trưởng viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang - Chủ tịch hội đồng

- TS: Cao Thị Thúy Hằng: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- TS. Phan Quốc Thông: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học trường Đại học Khánh Hòa

- TS. Lê Công Hoan: Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

- TS. Nguyễn Thị Hồng Cúc: Cán bộ phòngNghiên cứu Khoa học trường Đại học Khánh Hòa - Thư kí hội đồng

1

Tiến sĩ Bùi Văn Nguyên báo cáo kết quả đề tài

1

Các thành viên hội đồng lắng nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo

Sau 18 tháng cùng nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện, cả 2 đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra. Tại buổi nghiệm thu đề tài, các thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá: cả hai công trình có giá trị khoa học và ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

1

Các thành viên hội đồng góp ý, nhận xét các đề tài

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát nội dung mục tiêu đặt ra, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học, việc khảo sát, thực tế tại địa bàn được thực hiện đảm bảo nội dung đề tài sát đúng với thực tiễn; các kết quả có tính mới được thể hiện qua các bài báo đã đăng trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị cấp quốc gia. Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng Khoa học trí nghiệm thu kết quả thực hiện cả 2 đề tài khoa học này và đều đánh giá 2 đề tài đạt loại xuất sắc.

Người viết
ThS. Lê Đỗ Thùy Vy - Tổ Hóa Sinh - Khoa KHTN & CN

 
Khoa Khoa học TN&CN