Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học TN&CN ❯ Chi tiết
       
  10/03/2020 18:50        

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ tiền thân là Khoa Tự Nhiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang - là một trong những khoa đào tạo cơ bản của Trường Đại học Khánh Hòa, có lịch sử hơn 40 năm xây dựng và phát triển.

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đảm nhận 4 nhiệm vụ chính là:

1. Công tác Đào tạo: Tổ chức đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hiện nay, Khoa đang đào tạo các ngành Đại học: Hóa học (Hóa học phân tích môi trường), Hóa học (Hóa dược), Sinh học ứng dụng (Dược liệu), Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao). Ngoài ra, với truyền thống hơn 40 năm, Khoa vẫn đào tạo các ngành Cao đẳng Sư phạm và ngoài sư phạm: Sp Toán, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Tin học, Công nghệ thông tin.

Khoa quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do khoa phụ trách. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của khoa và theo sự phân công của nhà trường. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển chung của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các hoạt động: nghiệp vụ nghề nghiệp, thực tế bộ môn cho người học của Khoa, giúp người học có kiến thức thực tế về ngành nghề được đào tạo, gắn kết với các cơ sở sử dụng lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

2. Công tác Nghiên cứu khoa học: Hoạt động nghiên cứu khoa học là điểm mạnh của Khoa. Hàng năm có nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa chủ trì và tham gia các đề tài, dự án khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường. Có nhiều công trình khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, sách chuyên khảo; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm theo kế hoạch chung của Nhà trường.

3. Quản lí và phát triển đội ngũ: Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và sinh viên. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động của Khoa. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định, quy chế của Nhà trường.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác: Ngoài ra Khoa còn thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa phân công, hoặc do nhu cầu xã hội cần.

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ tự hào có đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học, có bề dày kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề. Việc cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi một giảng viên trong Khoa. Từ nhiệm vụ đó, các tổ chuyên môn cũng như mỗi giảng viên luôn chủ động nỗ lực trong sinh hoạt chuyên môn, tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng tốt nhất với những yêu cầu của Bộ, Ngành, xứng đáng trở thành tấm gương về tự học, tự nghiên cứu cho các thế hệ sinh viên noi theo.

 
Khoa Khoa học TN&CN