Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên
Hướng dẫn thanh toán học phí qua tài khoản ngân hàng
17/07/2020

Sinh viên làm theo bảng hướng dẫn để thực hiện thanh toán học phí trực tuyến.

Các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên trường Đại học Khánh Hòa
15/05/2020

Các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy trường Đại học Khánh Hòa

Quy trình công tác phòng Công tác Sinh viên
13/05/2020

SƠ ĐỒ TÔ CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo và phục vụ người học
06/05/2020

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo và phục vụ người học năm học 2018 - 2019

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2020"
20/12/2019

Thực hiện đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Bộ GDĐT và UBND Tỉnh Khánh Hòa; Thực hiện chương trình, kế hoạch số 252/KH-ĐHKH ngày 26/4/2018 về triển khai công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của Trường Đại học Khánh Hòa. Nhà trường tổ chức cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2020"

Các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên trường Đại học Khánh Hòa
28/08/2019

Các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy trường Đại học Khánh Hòa

Phòng công tác Sinh viên