Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài Chính
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
10/07/2019

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

Công khai các dự án đầu tư phát triển năm 2019 (Đợt 2)
17/06/2019

Công khai các dự án đầu tư phát triển năm 2019 (Đợt 2)

Công khai mức thu học phí năm học 2019-2020
17/06/2019

Công khai mức thu học phí năm học 2019-2020

CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2016-2020
26/03/2019

Thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020

Quy trinh 8: Thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ và thu khác
07/01/2019

Quy trinh 8: Thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ và thu khác

Quy trình 7: Chi các chế độ học sinh, sinh viên
07/01/2019

Quy trình 7: Chi các chế độ học sinh, sinh viên

Quy trình 6: Thanh toán lương - Các khoản trích theo lương
07/01/2019

Quy trình 6: Thanh toán lương - Các khoản trích theo lương

Quy trình 5: Thanh toán hoạt động mua sắm - Sửa chữa
07/01/2019

Quy trình 5: Thanh toán hoạt động mua sắm - Sửa chữa

|<<    <   
1[2]3
   >    >>|
Phòng Kế hoạch - Tài chính