Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Quy trình 4: Thanh toán các hoạt động chuyên môn

07/01/2019
Quy trình 4: Thanh toán các hoạt động chuyên môn
Quy trinh 3: Thanh toán công tác phí và đi học
07/01/2019

Quy trinh 3: Thanh toán công tác phí và đi học

Quy trình 2: Thu và Quản lý thu học phí
05/01/2019

Quy trình 2: Thu và Quản lý thu học phí

Quy trinh 1: Tạm ứng, Thanh - Quyết toán
05/01/2019

Quy trinh 1: Tạm ứng, Thanh - Quyết toán

Mục tiêu chất lượng
05/01/2019

Mục tiêu chất lượng

Kết luận thanh tra: Về việc thanh tra tài chính Trường Đại Học Khánh Hòa
25/09/2018

KẾT LUẬN THANH TRA: Về việc thanh tra tài chính Trường Đại Học Khánh Hòa

Công khai quyết toán ngân sách 2017
28/08/2018

Công khai quyết toán ngân sách 2017

Công khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020
28/08/2018

Công khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020

|<<    <   
12[3]
   >    >>|
Phòng Kế hoạch - Tài chính