Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài Chính ❯ Danh sách tin
QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022
06/01/2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021-2022
06/01/2022

QUYẾT ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021-2022

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
29/12/2021

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022
22/12/2021

Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022

Quyết định về việc Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
17/11/2021

Quyết định về việc Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
04/11/2021

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA (Kèm theo Quyết định số 868/QĐ-ĐHKH, ngày 02 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa)
20/10/2021

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA (Kèm theo Quyết định số 868/QĐ-ĐHKH, ngày 02 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 (ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH)
08/10/2021

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 (ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH)

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2020-2021
24/09/2021

Báo cáo công khai tài chính năm học 2020-2021

Quyết định về việc tạm thu Học phí hệ chính quy năm học 2021 - 2022
12/09/2021

Quyết định về việc tạm thu Học phí hệ chính quy năm học 2021 - 2022

|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Phòng kế hoạch tài chính