Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài Chính ❯ Danh sách tin
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 (ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH)
08/10/2021

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 (ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH)

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2020-2021
24/09/2021

Báo cáo công khai tài chính năm học 2020-2021

Quyết định về việc tạm thu Học phí hệ chính quy năm học 2021 - 2022
12/09/2021

Quyết định về việc tạm thu Học phí hệ chính quy năm học 2021 - 2022

Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2020
03/09/2021

Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2020

Công khai nguồn vốn đầu tư công 2021
05/04/2021

Công khai nguồn vốn đầu tư công 2021

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (KP SNKHCN)
23/02/2021

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (KP SNKHCN)

Công khai dự toán Ngân sách năm 2021
08/01/2021

Công khai dự toán Ngân sách năm 2021

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Phòng kế hoạch tài chính