Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  10/01/2020 11:11        

Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh

Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh:

 
Phòng Quản lý Khoa Học