Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  26/02/2020 15:26        

Xét duyệt thuyết minh đề tài "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa"

Ngày 25/2/2020, tại phòng họp 1, trường Đại học Khánh Hòa, Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa" do TS. Phan Quốc Thông làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng xét duyệt đề cương gồm 7 thành viên, do PGS.TS. Chu Đình Lộc chủ trì, hai phản biện là TS. Trần Quang Mẫn và TS. Nguyễn Thị Kim Hoa. Tham dự Hội đồng với tư cách Ủy viên có bà Tô Hồng Nhung, đơn vị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và 3 ủy viên, thư ký thuộc trường Đại học Khánh Hòa.


Hội đồng xuyết duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở

Tại buổi xét duyệt đề cương, TS. Phan Quốc Thông đã trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu với mục tiêu xác định cơ sở lý luận về năng lực nghiên cứu khoa học; khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của giảng viên trường Đại học Khánh Hòa; xác định những tồn tại và nguyên nhân; đề xuất xây dựng các giải pháp, quy định và triển khai, áp dụng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng đối với giảng viên trường Đại học Khánh Hòa.


TS. Phan Quốc Thông trình bày tóm tắt đề tài trước Hội đồng

Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, các Phản biện và thành viên Hội đồng đã cùng với nhóm thực hiện đề tài trao đổi, phân tích, làm rõ từng vấn đề trong thuyết minh; khẳng định tính khoa học và thực tiễn của đề tài; thống nhất nội dung, số lượng chuyên đề và hướng nghiên cứu của đề tài. Hội đồng xét duyệt nhất trí thông qua thuyết minh đề tài.

 
Phòng Quản lý Khoa Học