Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  04/03/2020 09:40        

Chương trình và báo cáo đề dẫn Hội nghị Giảng viên NCKH năm học 2019-2020

Chương trình và báo cáo đề dẫn Hội nghị Giảng viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020:

Chương trình HN

Báo cáo đề dẫn HN

Kính mời Quý Thầy Cô tham dự Hội nghị.

 
Phòng Quản lý Khoa Học