Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  28/08/2020 10:02        

Thông báo V/v hướng dẫn xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hoà lần thứ 2, năm 2021

Thông báo V/v hướng dẫn xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hoà lần thứ 2, năm 2021:

 
Phòng Quản lý Khoa Học