Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  08/09/2020 00:00        

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2020 Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 "Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX":

 
Phòng Quản lý Khoa Học