Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  21/09/2020 15:48        

Kết quả Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2019-2020

      Thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ, năm học 2019-2020 Trường Đại học Khánh Hoà có 18 đề tài do 21 sinh viên thực hiện thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn, Du lịch, Ngoại ngữ. Kết quả có 6/18 đề tài xếp loại xuất sắc, 7/18 đề tài xếp loại giỏi, 3/18 đề tài xếp loại khá và 2/18 đề tài xếp loại đạt. Trong đó các đề tài “Tiếp cận tác phẩm “Ai tư vãn” của tác giả Lê Ngọc Hân từ góc độ thi pháp thể loại khúc ngâm” của sinh viên Lê Tấn Phong – Lớp Sư phạm Ngữ văn K2; đề tài “Khảo sát thực trạng đi làm thêm của sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Khoa Du lịch -Trường Đại học Khánh Hòa” của sinh viên Trương Thị Ngọc Sương – Lớp Đại học QTDVDL&LH K3B; đề tài “Nâng cao ý thức cho sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh K2 Trường Đại học Khánh Hòa trong việc hạn chế sự ô nhiễm trắng” của sinh viên Hồ Thị Thuỷ Ngân – Lớp Ngôn ngữ Anh K2B được Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường khen thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020.

Sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu khoa học trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

         Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đã phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, nâng cao năng lực tự học cho sinh viên; góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội; tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức và là hành trang vững chắc để các em bước vào đời./.

 
Phòng Quản lý Khoa Học