Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  18/09/2020 00:00        

Thông báo tổ chức và Thư mời tham dự Hội thảo Quốc tế "Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn" của Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Thông báo tổ chức và Thư mời tham dự Hội thảo Quốc tế "Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn" của Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội:

 
Phòng Quản lý Khoa Học