Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Danh sách tin
Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Hiện trạng và các vấn đề đặt ra cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa"
06/01/2020

Hội thảo chuyên đề "Hiện trạng và các vấn đề đặt ra cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa" 

Thông tin đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
03/01/2020

Trường Đại học Khánh Hòa đấu thầu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa"

Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học
31/12/2019

Trường Đại học khánh Hòa tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2019 - 2020

|<<    <   
1[2]
   >    >>|
Phòng Quản lý Khoa Học