Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Chức năng - Nhiệm vụ
23/12/2016

Phòng Quản trị thiết bị và Dự án là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, sữa chữa, xây dựng và các dự án

Cơ sở vật chất
22/12/2016

Trường Đại học Khánh Hòa có 03 cơ sở, cơ sở 01 tọa lạc tại số 01 Nguyễn Chánh có diện tích 2,2 ha, cơ sở 03 tọa lạc tại số 52 Phạm Văn Đồng có diện tích 2 ha. Cơ sở 03 đặt tại Suối Dầu, xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm có diện tích 5,5 ha.

Phòng Quản trị thiết bị và Dự án