Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Văn bản phòng Thanh tra - Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
09/07/2020

Cập nhật thường xuyên các kế hoạch, thông báo, báo cáo, hướng dẫn trong các lĩnh vực hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, công tác pháp chế, công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục
08/07/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân
30/06/2020

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Các loại máy tính được mang vào phòng thi kỳ thi THPT năm 2020
30/06/2020

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2242/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020.

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2020
30/06/2020

Ngày 23/6/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2546/TCT-DNNCN về việc triển khai Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020.

Chưa thực hiện tăng lương cơ sở từ 01/7/2020
30/06/2020

Đây là nội dung được nêu tại Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu văn bằng tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng sư phạm
30/06/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT ngày 05/6/2020 quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, bắt đầu có hiệu lực từ 01/8/2020

Báo cáo công khai năm học 2019 - 2020
26/06/2020

Trường Đại học Khánh Hòa báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đòa tạo thực tế, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và công khai tài chính năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Một số quy định về việc tặng quà của cán bộ công chức viên chức
25/06/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng