Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Quy chế - quy định

25/09/2020
Các quy chế, quy định về các lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế, Bảo đảm chất lượng của trường Đại học Khánh Hòa
Văn bản phòng Thanh tra - Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
09/09/2020

Cập nhật thường xuyên các kế hoạch, thông báo, báo cáo, hướng dẫn trong các lĩnh vực hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, công tác pháp chế, công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Tổng hợp các Luật có hiệu lực trong năm 2020
29/08/2020

Tính đến hết ngày 26/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua 18 Luật có hiệu lực trong năm 2020

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả
26/08/2020

Quy trình, Thủ tục, hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ cán bộ, giảng viên cần biết

Lịch nghỉ chính thức Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
26/08/2020

Năm 2020, Kỹ nghỉ Lễ Quốc Khánh vẫn áp dụng theo Bộ luật Lao động năm 2012

Báo cáo công khai năm học 2019 - 2020
31/07/2020

Trường Đại học Khánh Hòa báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đòa tạo thực tế, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và công khai tài chính năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Lộ trình nâng chuẩn được đào tạo của giáo viên bậc Mầm nọn, Tiểu học, Trung học cơ sở
31/07/2020

Lộ trình nâng chuẩn được đào tạo của giáo viên bậc Mầm nọn, Tiểu học, Trung học cơ sở được quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ

Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng